Сервиз и 
Консумативи

 TONEX.BG

Зареждане на

Тонер касети

 TONEX.BG

Ремонт на

Фотоапарати

TONEX.BG

За Нас

Екипът на фирмата е съставен от добре организирани талантливи професионалисти, обединени от общата задача да предоставят най - добрите услуги за най - кратко време на най - добрата цена.

  • Николай Боев - Управител
  • Иван Баев - Сервизен специалист

oбразование - ОКС Бакалавър "Компютърни системи и технологии" - ТУ Варна

  • Александър Борисов - Сервизен специалист

oбразование - ОКС Бакалавър "Компютърни системи и технологии" - ТУ Варна